Pilota Ferrari køreteknik

Det kræver ikke meget at køre på den anden side af 240 km/h ud af den tyske motorvej.

Det er derimod noget helt andet der kræves af chaufføren når der skal svinges med stor hastighed, eksempelvis på en lukket bane.

Før jeg køber en voldsom vogn vil jeg finde ud af hvor meget jeg holder af oplevelsen og om jeg er klar til at investere både penge - og siden tid til at nyde det.

For at komme dette lidt nærmere vil jeg:

Efter en god testperiode vil jeg også med større sikkerhed kunne sige hvilken bil jeg skal anskaffe mig som bil nr. 3.


Det basale

Idéen er at komme gennem en kurve på så ret en linie som muligt. Den viste linie er det optimale spor.

Du skal bremse før kurven starter. Brems ikke i selve kurven, for hvis du bremser efter at du er begyndt at svinge vil du snurre rundt.

Begynd at accelerere ved det punkt på linien som tangerer kurvens inderside. Du kan (efter træning) godt accelerere tidligere hvis du kan mærke at bilen ikke skrider ud.

Det er vigtigt at få god føling med bilen - og i sidste kende kende dens grænser så godt at man ikke overraskes. Dette gælder både i tørt og vådt vejr - og måske på forskellige underlag.


Kurver

Jeg vil her prøve at give et par tips til hvordan man bedst kommer gennem forskellige kurver og chikaner.

Hurtigt hjørne

Du drejer ind og rammer det inderste hjørne mens du holder linie gennem hele kurven. Svingningen bør foregå uden pludselige justeringer med rattet.

Den største konstante radius linie er den mest effektive fordi hjørnet tages flat-out uden ændringer i accelerationen ved udgang af kurven.

Tæt hårnål

Du drejer sent ind i hårnålen for at skabe den størst mulige vinkel. På den måde kan den sidste del tages som et hurtigt hjørne.

For at komme hurtigt ud af hårnålen ofres der indgangshastighed når der drejes skarpt. Så snart det inderste punkt er nået accelereres der ud af kurven.

  Skarpt højresving

Her kommer det lidt an på hvad der kommer efter højresvinget. På det første billede drejes der sent ind i kurven for at få accelerere ud så hurtigt som muligt.

På det andet billede bruges den største konstante radius linie. Der drejes ind meget tidligere og det inderste punkt rammes før det er muligt at accelerere ud. Denne metode kommer hurtigere ind i kurven og der kan bremses senere, så dette bruges bl.a. også til overhandlinger.

Dobbelte skarpe sving

Det er nogle gange muligt at tage 2 sving som ét hvis de er forbundet med et kort lige stykke. Udgangslinien på det første bliver indgangslinien på det andet.

Denne måde er ikke altid optimal og nogle gange er det mere effektivt ikke at ramme det inderste punkt på det første sving, men gå efter punktet på det andet.

Hjørne der åbner (større radius)

Hjørnet åbner sig efter det inderste punkt på kurven. Der drejes derfor tidligt ind i kurven da man kan gå langt ud i siden efter det skarpeste sted.

Udfordringen er at finde det rette sted at dreje ind i kurven.

Den sidste del kan køres som en langside hvor der accelereres fuldt ud.

Hjørne der indsnævre (mindre radius)

I denne situation er det bedst at gøre hjørnet bredt, dreje ind sent og ramme det inderste punkt på kurven relativt sent.

Hvis der før kurven er en langside som betyder høj fart, er det muligt at få maximalt ud af de ekstra metre som bilen kører med høj fart.


Linien gennem flere kurver

Det optimale spor - den bedste linie - gennem kombinationer af kurver uden langsider gør det lidt sværere. Der er en grundregel som det er vigtigt at huske: Den sidste kurve i en kombination har førsteprioritet.

Det betyder at du nogle gange må ofre det første hjørne for at komme bedst muligt gennem det andet. Valget mellem fordele og ulemper hænger nøje sammen med kurvens udgangs og den kommende langside.

Hvis der er en god langside efter en chikane, er det nødvendigt at ofre udgangen på den første del for at være i bedre position til indgangen på den anden del - og dermed bedre kan udnytte den sidste del af kurven.

Modsat, hvis der er en god langside før en chikane, kan vi ikke ofre den første del. Vi skal udnytte den hastighed vi har og ikke miste tid ved at bremse for tidligt. Man går derfor sent ind i chikanen og bruger den største konstante radius linie. Der tabes tid, men mindre end det som vindes ved at bremse sent.


Dette er en chikane hvor det er udgangen som skal have førsteprioritet, da det er en hurtig kurve. Det første højresving ofres ved at gå op over curb'en meget sent, så der på den måde er en optimal udgangsposition til at angribe venstresvinget med høj hastighed.
Modsat i dette tilfælde, hvor det er nødvendigt at give førsteprioritet til den første del af chikanen. Den første del er hurtig og den anden del er langsom, så køreren skal holde den bedste linie indtil det inderste punkt på den anden del. Derved holdes hastigheden så høj som muligt.

Det er nødvendigt at bremse kort før den anden del, hvilket betyder en lidt dårligere udgang.

Ved denne chikane skal man oftest ofre indgangshastigheden for at gå hurtigere ud.

Det aktuelle valg af måde til at komme gennem chikanen afhænger mere af hvor gode langsider der er før og efter chikanen - end hvordan chikanen er opbygget.

Dette er et eksempel hvor den gode langside kommer lige efter chikanen.


Her er en chikane som kommer lige efter en god langside. Der bremses derfor så sent som muligt for at forlænge langsiden. Det betyder at det inderste punkt på curb'en i venstresvinget rammes for tidligt. Der kan ikke accelereres før bilen er ude af kurven.

Husk at en bil styres med 2 ting:

 • Rattet (forende)
 • Pedalerne (bagende)
Der findes også en række bøger som omhandler køreteknik:
 • The Technique of Motor Racing, Piero Taruffi
 • Sports Car and Competition Driving, Paul Frère
 • Think to Win, Don Alexander
 • Race Driving Skills, Ross Bentley & Ronn Langford
 • Professionel Race Driving Techniques, Ross Bentley
 • Secrets of Solo Racing, Henry A. Watts
 • Drive to Win, Carroll Smith

Steder hvor man kan lære at køre stærkt:

 • Roskilde Racing School
 • Racing Experience
 • FDM

Håndbremsevending

Det drejer sig primært om timing og gøre det hurtigt og korrekt.

 1. Få fart på i 1. gear
 2. Drej hårdt på rattet
 3. Hiv i håndbremsen så baghjulene blokerer. Bagenden vil komme ud.
 4. Tryk på koblingen så motoren ikke staller
 5. Slip håndbremsen igen og accelerer ud af bagendens bevægelse.

Hold håndbremseknappen nede under vendingen, så du ikke kommer til at trække de låste hjul.

 God fornøjelse!


go-back.gif (6066 bytes)

Tilbage til min hjemmeside

Sidst opdateret august 2002